Vizualizácia dát

Vizualizácia dát je efektívnym nástrojom každej spoločnosti a jej riadiacich pracovníkov. Nie nadarmo sa hovorí, že obrázok je viac ako tisíc slov. 

Množstvo rôznych dát a nudných tabuliek je problém jednoducho a rýchlo chápať v súvislostiach. Vďaka správnym vizualizáciam získate silný nástroj na okamžitý prehľad a kontrolu nad spracovávanými údajmi.

Máme dlhoročné skúsenosti s vizualizovaním business dát pre malé firmy ale aj veľké podniky pre rôzne úrovne riadenia.

Ako prebieha spolupráca s BI Power?

 • na základe stretnutia si povieme aké máme zdroje infromácií, čo nám hovoria a ako ich potrebujeme vidieť
 • v prípade potreby vypracujeme business analýzu na mieru
 • vytvoríme prehľad zdrojov informácií, nielen z vášho ERP informačného systému, a spojíme ich na jednom mieste

Základné riešenia pre malé firmy:

 • základné informácie o firme v čitateľnej a zrozumiteľnej podobe (základný prehľad, tržby, výroba ...)
 • manažérska výsledovka - hospodárske výsledky v prehľadnej forme
 • prehľady predajov, cien - denný predaj, vývoj predaja, členenie na segmenty, časový vývoj a podobne
 • pohľadávky a záväzky

Pokročilé riešenia:

 • analýza, popis a návrh optimalizácie procesov
 • analýzy ziskovosti - ziskovosť produktov a služieb, pomoc pri cenotvorbe, príjmy vs. náklady na výrobu
 • top produkty
 • oceňovanie výkonov - pomoc pri nastavení ceny práce / výkonu, simulácia
 • kombinované analýzy

Potrebujete efektívne vizualizovať dáta, ktoré vám prinesú reálny efekt?
Kontaktujte nás pre nezáväznú bezplatnú konzultáciu.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email